Badania geodezyjne dostarczają informacji o wielkości i kształcie planety, ustalając w ten sposób ramy, na których opierają się wszystkie inne badania.

Kartografia jest sztuką tworzenia map, dlatego geodeci kartograficzni dostarczają informacji użytkownikowi mapy, aby mógł on wystarczająco przetworzyć dostarczone przez nią szczegóły. Geodezja to również pomiar nieruchomości i idzie w kierunku planowania miejskiego, a zatem ma kluczowe znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego każdego kraju. Geodezja polega także na wykonywaniu pomiarów i opracowywaniu planów autostrad, linii kolejowych, mostów i innych dużych konstrukcji. Duże firmy lub urzędy miejskie przy zagospodarowaniu dużych obszarów zazwyczaj zatrudniają geodetów. Geodeci hydrograficzni i oceanograficzni sporządzają mapy podwodnego świata morskiego, często ściśle współpracując z inżynierami portowymi. Geodeci pracują zarówno w biurze, jak i poza nim w terenie, w celu wykonania pomiarów gruntu. Początkowo wyszukują informacje zarówno z prywatnych, jak i publicznych rejestrów, które są już dostępne dla konkretnego projektu, na przykład zapisy, tytuły i akty nadania. Mapy i dokumenty, jeśli są dostępne, zostaną również wykorzystane w celu ustalenia szczegółów granic oraz lokalizacji nieruchomości i innych budynków na wybranej działce. Geodeta przeprowadzi wtedy dalsze badania, ale tym razem faktycznie na miejscu.

Badania terenowe odbywają się w celu wykrycia wszelkich czynników fizycznych, które wpłyną na granice już istniejące na mapach i w aktach, a także w celu aktualizacji wszelkich nieaktualnych zapisów i sprawdzenia, czy nastąpiły jakiekolwiek zmiany w nieruchomości.

Zobacz także cennik usług geodezyjnych Zakopane – HiLevel firma geodezyjna wykonuje szereg czynności związanych z pomiarami gruntów. Sprzęt pomiarowy, taki jak GPS, służy do potwierdzania pozycji wyszczególnionych na istniejących mapach lub badaniach, a jeśli są one nieprawidłowe lub uległy zmianie, ważne jest, aby geodeta zarejestrował to, aby można go było wykorzystać w planowaniu. Inne testy, takie jak testy przesiąkania, wytyczenie terenów podmokłych lub rozpoznanie terenu, by wymienić tylko kilka, mogą być przeprowadzone przez geodetę, jeśli będą miały wpływ na budowaną nieruchomość.