Technologia informacyjna, znana również jako IT, to kompleksowy termin obejmujący wszystkie rodzaje technologii używanych do wymiany, przechowywania, wykorzystywania lub tworzenia informacji.

Powszechnie używany sprzęt informatyczny obejmuje komputery, serwery, urządzenia peryferyjne, oprogramowanie, sprzęt łączności internetowej i systemy telefoniczne. Od terminali komputerowych po systemy telefoniczne oparte na protokole IP, technologia informacyjna jest integralną częścią większości nowoczesnych operacji biznesowych. Wraz z pojawieniem się Internetu i systemów informacji zarządczej, firmy mogły przekształcić się z lokalnych sklepów w międzynarodowe korporacje. Aby nadążyć za konkurencją wynikającą z komercjalizacji Internetu, firmy coraz częściej sięgają po technologie lub sprzęt, oprogramowanie i sieci telekomunikacyjne, aby usprawnić usługi i zwiększyć wydajność. Jako takie, infrastruktura IT stała się istotną cechą w otoczeniu biznesowym oraz może pomóc firmom obniżyć koszty, poprawić komunikację, zwiększyć rozpoznawalność i wypuścić bardziej innowacyjne i atrakcyjne produkty. Kluczową zaletą technologii jest możliwość usprawnienia komunikacji zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej.

Na przykład platformy do spotkań online i wideokonferencji, takie jak Skype czy Zoom, zapewniają firmom możliwość wirtualnej współpracy w czasie rzeczywistym, co znacznie zmniejsza koszty związane z przyprowadzaniem klientów na miejsce lub komunikacją z personelem pracującym zdalnie. Ponadto Infrastruktura IT pozwala organizacjom niemal bezproblemowo łączyć się z międzynarodowymi dostawcami i konsumentami. Jedną z podstawowych zalet IT jest jego zdolność do zwiększania przewagi konkurencyjnej firmy na rynku poprzez ułatwianie strategicznego myślenia i transferu wiedzy. Na przykład dostęp do sieci społecznościowych i baz danych subskrypcji oraz korzystanie z nich umożliwiło firmom gromadzenie, interpretowanie i przesyłanie informacji jak nigdy dotąd. Dlatego też, gdy jest wykorzystywana jako inwestycja strategiczna, a nie jako środek do osiągnięcia celu, zapewnia organizacjom narzędzia potrzebne do właściwej oceny rynku i wdrożenia strategii niezbędnych do uzyskania przewagi konkurencyjnej.