Uprawy ziemniaków są jednymi z ważniejszych elementów produkcji rolnej, stanowiąc źródło pożywienia dla ludności na całym świecie.

Niestety, ziemniaki są narażone na ataki różnych szkodników, a jednym z najpoważniejszych wrogów jest stonka ziemniaczana, Leptinotarsa decemlineata.

Zwalczanie szkodników w ziemniakach

Stronka ziemniaczana jako zagrożenie dla upraw ziemniaków

Stonka ziemniaczana to szkodnik, który atakuje ziemniaki na różnych etapach rozwoju. W postaci larw żeruje na liściach, a ich intensywny żer może powodować powstawanie dziur i uszkodzeń na roślinach, co prowadzi do osłabienia ziemniaków. W kolejnym stadium rozwoju, stonka przekształca się w dorosłe chrząszcze, które kontynuują żerowanie na liściach, a także na pędach i pąkach ziemniaków. Skutkiem tego jest spadek jakości plonów, a w skrajnych przypadkach może dojść nawet do utraty całej uprawy. Jednym z popularnych insektycydów wykorzystywanych w ochronie ziemniaków jest Los Ovados 200 SE. Ten preparat zawiera substancję czynną acetamipryd, która działa zarówno kontaktowo, jak i żołądkowo. Dzięki temu, gdy stonka ziemniaczana zetknie się z rośliną lub spożyje preparat, substancja chemiczna przenika do układu trawiennego szkodnika, prowadząc do jego eliminacji.

Fungicydy to grupa środków chemicznych, które zwalczają nie tylko choroby grzybicze, ale także mogą być skutecznym narzędziem w ochronie przed niektórymi szkodnikami. W przypadku stonki ziemniaczanej, niektóre fungicydy mogą działać także jako insektycydy i wpływać na redukcję populacji tego szkodnika. Warto zaznaczyć, że zwalczanie stonki ziemniaczanej jest skomplikowanym procesem, który wymaga odpowiedniego monitorowania upraw i dobrego doboru preparatów chemicznych. Opryski fungicydowe powinny być wykonane w odpowiednich porach, aby zapobiec inwazji szkodnika i minimalizować straty. Dodatkowo, aby uniknąć oporności stonki na stosowane preparaty, zaleca się stosowanie różnych środków chemicznych na przemian.

Stonka ziemniaczana stanowi poważne zagrożenie dla upraw ziemniaków, a jej żerowanie może znacznie obniżać plony. Dlatego stosowanie insektycydów, w formie odpowiednich oprysków, jest niezbędne w celu skutecznego zwalczania tego szkodnika. Informacje na temat sposobu stosowania insektycydów można znaleźć na stronie internetowej https://innvigo.com/zwalczanie-szkodnikow-w-ziemniakach/. Oprócz insektycydów, warto również rozważyć wykorzystanie niektórych fungicydów, które mogą mieć wpływ na redukcję populacji stonki ziemniaczanej.