Arytmia serca to termin medyczny, za pomocą którego opisuje się wszelkie nieregularności w biciu serca. W tym stanie serce osoby może bić zbyt szybko, zbyt wolno, zbyt wcześnie lub z nieregularnym rytmem. Arytmie występują, gdy sygnały elektryczne koordynujące bicie serca nie działają prawidłowo. Nieregularne bicie serca może przypominać kołatanie lub trzepotanie.

Wiele zaburzeń rytmu serca jest nieszkodliwych. Jeśli jednak są bardzo nieregularne lub wynikają ze słabego, lub uszkodzonego serca, arytmie mogą powodować poważne i potencjalnie śmiertelne objawy i powikłania. W tym artykule znajdziesz informacje na temat tego, czym jest arytmia serca, jakie są jej przyczyny i objawy.

Co to jest arytmia serca?

Arytmia serca odnosi się do grupy stanów, które powodują nieregularne, zbyt wolne lub zbyt szybkie bicie serca. Istnieje kilka kategorii arytmii, wśród których najczęściej wymieniane są:

 • bradykardia lub wolne bicie serca
 • tachykardia lub szybkie bicie serca
 • nieregularne bicie serca, znane również jako trzepotanie lub migotanie
 • wczesne bicie serca lub przedwczesny skurcz

Większość arytmii nie jest ciężka i nie powoduje powikłań. Niektóre jednak mogą zwiększać ryzyko udaru lub zatrzymania akcji serca. Niektórzy ludzie mogą słyszeć, że lekarze używają słowa „dysrytmia” w odniesieniu do ich nieregularnego bicia serca. Słowa dysrytmia i arytmia serca oznaczają to samo, ale słowo arytmia jest bardziej rozpowszechnione.

Czym jest normalne bicie serca, a kiedy występuje arytmia serca?

Lekarze identyfikują zdrowe bicie serca, licząc, ile razy serce bije na minutę (bpm) podczas odpoczynku. Jest to znane jako tętno spoczynkowe. Zakres zdrowego tętna w spoczynku różni się w zależności od osoby, ale przyjmuje się, że zwykle wynosi on od 60 do 100 uderzeń na minutę. Im dana osoba jest sprawniejsza, tym niższe staje się jej tętno spoczynkowe. Na przykład sportowcy olimpijscy zwykle mają tętno spoczynkowe poniżej 60 uderzeń na minutę, ponieważ ich serca są bardzo wydajne.

Serce powinno bić w regularnym rytmie, składającym się z podwójnych uderzeń „ba-bum” z równymi odstępami pomiędzy nimi. Jednym z tych uderzeń jest skurcz serca w celu dostarczenia tlenu do krwi, która już krąży, a efektem drugiego jest to, że serce tłoczy natlenioną krew po całym ciele. Każdy może mierzyć swoje tętno za pomocą pulsu. Jest to moment, w którym mogą poczuć bicie serca przez skórę. Najlepsze miejsca na ciele to:

 • nadgarstki
 • wewnętrzna strona łokci
 • bok szyi
 • czubek stopy

Najczęściej występujące rodzaje arytmii serca

Migotanie przedsionków

Jest to nieregularne bicie komór przedsionkowych i prawie zawsze wiąże się z tachykardią. Migotanie przedsionków (A-fib) jest powszechne i rozwija się głównie u osób dorosłych w wieku powyżej 65 lat. Polega na tym, że zamiast wywoływać pojedynczy, silny skurcz, komora migocze lub drży, często wywołując szybkie bicie serca.

Trzepotanie przedsionków

Podczas gdy migotanie powoduje wiele przypadkowych i różnych drgań w przedsionku, trzepotanie przedsionków pochodzi zwykle z jednego obszaru przedsionka, który nie przewodzi prawidłowo. Daje to spójny wzorzec nieprawidłowego przewodzenia w sercu. Niektóre osoby mogą odczuwać zarówno trzepotanie, jak i migotanie. Trzepotanie przedsionków może być poważnym stanem i zwykle prowadzi do migotania przedsionków bez leczenia.

Częstoskurcz nadkomorowy

Stan znany jako częstoskurcz nadkomorowy (SVT) odnosi się do szybkiego, ale rytmicznie regularnego bicia serca. Osoba może doświadczyć wybuchu przyspieszonych uderzeń serca, które mogą trwać od kilku sekund do kilku godzin. Lekarze klasyfikują migotanie i trzepotanie przedsionków jako SVT.

Częstoskurcz komorowy

Ten stan odnosi się do nieprawidłowych impulsów elektrycznych, które zaczynają się w komorach i powodują nienormalnie szybkie bicie serca. Dzieje się tak często, gdy serce ma bliznę po poprzednim zawale serca.

Migotanie komór

Jest to nieregularny rytm serca składający się z szybkich, nieskoordynowanych i trzepotliwych skurczów komór. Komory nie pompują krwi, lecz drżą. Migotanie komór może zagrażać życiu i zwykle wiąże się z chorobami serca. Często wywołuje go atak serca.

Czym wywoływana jest arytmia serca?

Każde przerwanie impulsów elektrycznych, które stymulują skurcze serca, może spowodować arytmię. Do czynników, które najczęściej mogą wpłynąć na to, że pojawi się arytmia serca zaliczają się:

 • nadużywanie alkoholu
 • cukrzyca
 • picie zbyt dużej ilości kawy
 • choroba serca, taka jak zastoinowa niewydolność serca
 • wysokie ciśnienie krwi
 • nadczynność tarczycy
 • długotrwały stres
 • blizny na sercu, często z powodu zawału
 • palenie papierosów
 • niektóre suplementy diety i leki
 • zmiany strukturalne w sercu

U osoby o dobrym zdrowiu serca prawie nigdy nie wystąpi długotrwała arytmia serca, chyba że pojawi się zewnętrzny wyzwalacz, taki jak nadużywanie niektórych substancji lub porażenie prądem.