Umowa o prace jest swojego rodzaju umową pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, w której określane są wszystkie zasady zatrudnienia.

Znajdziemy tam przykładowo wysokość wynagrodzenia, ale także miejsce wykonywania pracy, czy te ilość godzin, standardowo w przypadku pełnego etatu pracownik pracuje osiem godzin dziennie, jeżeli jest to umowa na pół etatu będzie to cztery godziny. Można podpisać różne rodzaje umowy może być to umowa na o prace na czas próbny, ale także umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony. Ten rodzaj umowy o pracę zapewnia pracownikowi stosunkowo długi okres wypowiedzenia, uzależniony od stażu pracy pracowników. Okres taki można określić nawet do trzech miesięcy, jeśli pracownik będzie pracował dłużej niż trzy lata na tym samym stanowisku. Długi okres wypowiedzenia jest jednym z powodów, dla których pracodawcy bardzo rzadko zgadzali się na zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony na początku współpracy. Drugim powodem jest uzasadniona przyczyna rozwiązania takiej umowy. Pracodawca wskazuje ten powód w zawiadomieniu.

Prawidłowe i dokładne wskazanie podstawy rozwiązania umowy o pracę jest bardzo często trudne dla pracodawców.

Czasami rozwiązanie umowy jest konsultowane przez pracodawcę ze związkami zawodowymi. Z drugiej strony umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony zwiększa lojalność i oddanie pracy pracownika. Nie od dziś wiadomo, że taki rodzaj umowy o pracę uważany jest za gwarancję stabilizacji, zwłaszcza dla osób młodych i pracowników w wieku przedemerytalnym. Tego rodzaju umowa o pracę gwarantuje także pracownikowi wiele innych przywilejów. Pracownikowi przysługuje 20 dni urlopu płatnego jeżeli przepracował w różnych firmach łącznie mniej niż 10 lat, w przypadku, kiedy przepracuje więcej niż 10 lat przysługuje mu 26 dni urlopu. Ponadto pracownik nie może zostać zwolniony bez wyraźnego powodu, jeżeli jednak pojawią się wątpliwości co do powodu zwolnienia pomocny może okazać się prawnik wrocław prawo pracy.