W przypadku uprawy kukurydzy bardzo istotne jest eliminowanie chwastów na samym początku rozwoju.

Kiedy kukurydza rozwija pierwsze 2-3 liście należy zwrócić uwagę, że często pojawiają się różnego rodzaju chwasty trawiaste. Oczywiście można stosować herbicydy przed wzrostem, wówczas będą one działały negatywnie na siewki zwalniając tempo, dzięki temu chwasty mogą rozwinąć się kilka tygodni później, co pozwoli kukurydzy na wzrost. Należy pamiętać, że roślina będzie potrzebowała wody, niektóre rodzaje chwastów będą posiadały duże korzenie, które pozbawią glebę wilgotności.

Jak zwiększyć wydajność w uprawie kukurydzy?

Odchwaszczanie upraw kukurydzy

Niektóre typy chwastów mogą z czasem uodparniać się na działanie herbicydów, jeżeli stosujemy określonej herbicyd cały czas, co roku na danym obszarze, wówczas niektóre rodzaje chwastów przestaną reagować. Dlatego należy poszukiwać różnych rozwiązań, testować herbicydy, aby znaleźć jak najskuteczniejsze środki. Producenci mogą zaoferować nam środki chwastobójcze o różnym składzie, dzięki czemu skutecznie będziemy usuwali chwasty, dużym problemem mogą być trawy dwuliścienne, które mogą osiągać często dużą wysokość, hamując tym samym rozwój kukurydzy. W zależności od efektów opryski możemy powtarzać, należy pamiętać, że oprysków nie powinniśmy wykonywać przed opadami deszczu, ponieważ zostałyby one zmyte z powierzchni rośliny. Niesprzyjająca jest również wysoka temperatura, która mogłaby prowadzić do szybkiego parowania środków czynnych, jak również wiatr, który mógłby spowodować zwianie oprysku na inne obszary.

Określa się, że największą wagę do usuwania chwastów z kukurydzy należy przykładać na samym początku, przed osiągnięciem sześciu liści, należy wówczas zidentyfikować, z jakimi chwastami mamy do czynienia oraz zastosować najbardziej skuteczne środki. Nowoczesne herbicydy selektywne mogą uszkadzać naturalne procesy fotosyntezy w chwastach, natomiast nie będą wyrządzały szkody w kukurydzy.

Rolnicy, którzy poszukują dodatkowych informacji, mogą skorzystać z ciekawych porad ze strony https://zwalczamychwasty.pl/kukurydze-warto-odchwascic-szybko/. Możemy dowiedzieć się, jakie środki chwastobójcze możemy stosować nalistnie, co warto wykorzystać w przypadku oprysków doglebowych. Pamiętajmy, że duża konkurencja ze strony chwastów na samym początku rozwoju może znacznie wpłynąć na straty w plonach, osłabienie roślin, dlatego powinniśmy pamiętać o opryskach. Warto obserwować pogodę, w przypadku dni słonecznych, ciepłych z opadami, chwasty mogą pojawiać się wcześniej niż w przypadku okresów chłodnych.