Utrzymanie ciężkiego sprzętu budowlanego w odpowiednim stanie wymaga czegoś więcej niż tylko przestrzegania harmonogramu konserwacji producenta.

Dbanie o sprzęt podczas użytkowania jest również niezwykle ważne, aby uniknąć niespodziewanej awarii maszyny. Jednym ze sposobów zmniejszenia ryzyka awarii jest przestrzeganie wskazówek producenta dotyczących sposobu użytkowania i przeprowadzania konserwacji sprzętu. Każdy element ciężkiego sprzętu budowlanego został zaprojektowany z myślą o konkretnym zadaniu i może być używany z określonymi osprzętem i częściami. Gdy operatorzy używają sprzętu do prac, do których nie zostali przeszkoleni, naprawiają go za pomocą nieodpowiednich części lub używają osprzętu, który nie jest odpowiednio dopasowany, ryzykują uszkodzenie maszyny. Postępowanie zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi sposobu użytkowania i naprawy sprzętu, w tym również części, które należy zakupić, jest ważnym elementem utrzymania floty maszyn budowlanych w odpowiednim stanie. Konserwacja i serwisowanie części ciężkiego sprzętu jest kluczowe dla jego działania

Należy zauważyć, że wyprodukowano również określone maszyny do podnoszenia i przenoszenia określonej masy, a operatorzy powinni być świadomi takich ograniczeń.

Przekroczenie specyfikacji wydajności i ograniczeń określonego elementu wyposażenia może zagrozić jego wydajności i skuteczności, a ostatecznie może doprowadzić do awarii, która może zagrozić bezpieczeństwu pracowników. Nieprzestrzeganie ograniczeń wagi dla ładunków, pochyłości dla przepustów i innych specyfikacji może przyczynić się zarówno do problemów mechanicznych, jak i kwestii bezpieczeństwa. Właściwie wyszkolony operator może znacząco wpłynąć na żywotność danej maszyny, a naprawa silników volvo to odpowiednie rozwiązanie, gdy sprzęt przestaje działać. Dobrze wyszkolony operator będzie powodował mniejsze zużycie sprzętu, ponieważ zrozumie możliwości i ograniczenia maszyny, a także natychmiast zauważy wszelkie problemy związane z jego działaniem. Ustalenie harmonogramu konserwacji ciężkiego sprzętu budowlanego to odpowiedni sposób na rozpoczęcie wydłużania żywotności maszyn i zapobieganie kosztownym opóźnieniom w miejscach pracy.