Na terenach zagrożonych występowaniem lokalnych podtopień prace ziemne rozpoczyna się przeważnie od odpowiedniego ukształtowania terenu. W takim przypadku prace ziemne mają na celu podwyższenie terenu całej posesji lub tylko miejsca, w którym budowany ma być dom.

Dopiero w późniejszym etapie prowadzone są roboty ziemne których celem jest przygotowanie wykopów pod fundamenty. Tego rodzaju usługi świadczone są przeważnie przez jedną firmę, która dysponuje nie tylko odpowiednim do prowadzenia takich prac sprzętem, ale także wykwalifikowaną kadrą. Jeśli na terenie placu budowy prowadzone są wykopy pod fundamenty, to powinny zostać one odpowiednio zabezpieczone. Często prace ziemne tego rodzaju zabezpieczane są z wykorzystaniem specjalnej taśmy. Jednakże, nie jest to jedyny sposób w jaki wykopy są zabezpieczane. Bardzo często, jeśli wykopy są głębokie stosuje się specjalistyczne ogrodzenie przestawne. Jest to zabezpieczenie o wiele lepsze, w przypadku większych palców budowy, stosować możne jedynie takie, taśmy uznawane są przez osoby zajmujące się bezpieczeństwem i higieną pracy, za zabezpieczenie w znacznej mirze nie wystarczające. W przypadku wielu zaawansowanych prac budowlanych potrzebne mogą być kotwy gruntowe, które będą potrzebne w przypadku zaawansowanych prac związanych z tunelami.

Najczęściej roboty ziemne obejmują nie tylko przygotowanie wykopów pod fundamenty czy też piwnicę, ale także, a może nawet przede wszystkim odpowiednie kształtowanie terenu.

Najczęściej tego rodzaju prace mają na celu wyrównanie terenu, na którym prowadzona jest budowa, czasem też prace budowlane prowadzone są pod kątem podwyższenia danego terenu, z różnych względów. Właściwa budowa rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy roboty ziemne zostaną zakończone. Czasem też roboty mogą mieć na celu zasypanie przygotowanych uprzednio wykopów. Z pewnością należy zawsze zachować środki bezpieczeństwa, wykopy w których pracujemy z pewnością powinny być zabezpieczone przed osypywaniem piachu.